www.

apunts

.cat

vishudda chakra

Color: Blau clar.

Element: Èter.

Símbol: Lotus de 16 pètals. Un triangle invertit amb un cercle a dins.

Principi bàsic: Ressonància amb l'ésser.

Correspondència corporal: Coll, cervicals, barbeta, orelles, la veu, conductes respiratoris, bronquis, zona superior dels pulmons, esòfag, braços.

Glàndula: Tiroides.

Funció sensorial: Oïda.

Posició: En el coll, entre la nou i la laringe.

 

 

En aquest chakra hi trobem el centre de la capacitat d'expressió humana, la comunicació i la inspiració. Vishuddha fa de pont entre els nostres pensaments i els nostres sentiments, entre els nostres impulsos i les reaccions que ens provoquen, i a la vegada transmet els continguts de tots els chakres al mon exterior. A traves d’aquest chakra manifestem tot el que hi ha en nosaltres, les nostres alegries i tristeses, els sentiments d’amor, angoixa i ira, les nostres intencions i desitjos, les nostres idees, intuïcions i la nostre percepció dels mons interiors.

 

El seu element és l’èter. En la doctrina del ioga està considerat l’element fonamental a partir del qual es formen per compactació els elements dels chakres inferiors: terra, aigua, foc i aire. Però l’èter és també el portador del so, de la paraula parlada i de la paraula del creador. És el transmissor de qualsevol tipus d’informació.

 

La comunicació de la nostra vida interior cap a l’exterior es produeix majoritariament a traves de la paraula, però també a traves dels gestos, mímica, i a traves d’altres manifestacions creatives, com la música, art gràfic, interpretació, dansa, etc. La creativitat que neix en el segon chakra s’uneix en el chakra Vishuddha amb les energies dels altres chakres, i el potencial creador del èter li dona una determinada forma que nosaltres transmetem al mon exterior.

 

De tota manera, només podem expressar allò que hi ha en nosaltres. Així, a traves del cinquè chakra aconseguim en primer lloc la facultat d’autoreflexió. A mesura que desenvolupem Vishuddha som més i més conscients del nostre cos mental, i podem diferenciar el seu funcionament del funcionament del cos emocional, del cos etèric i del cos físic. Això vol dir que els nostres pensaments ja no estan condicionats pels nostres sentiments i sensacions físiques, el que fa possible el coneixement objectiu.

 

La funció sensorial de Vishuddha és l’oïda. Obrim la nostre oïda, escoltem atentament les veus ocultes o no ocultes de la creació. També sentim la nostra veu interior, entrem en contacte amb el nostre esperit i rebem la seva inspiració. Ens fem conscients de la nostra autèntica funció a la vida, del nostre dharma.

 

 

funcionament harmònic

 

Tens la capacitat d'expressar clarament i sense por els teus sentiments, pensaments i coneixements interiors. A la vegada estàs en condicions de revelar les teves debilitats i mostrar els teus punts forts. Tens una actitud sincera cap a tu i cap als demés.

 

Tens la capacitat d'expressar-te de forma totalment creativa amb tot el teu ésser. Però al mateix temps pots callar quan és necessari, y tens la capacitat d’escoltar als demés amb el cor i comprensió interior. El teu llenguatge està ple de fantasia i, al mateix temps, es molt clar. Transmet la teva intenció de la manera més eficaç per a provocar el compliment dels teus desitjos. Davant de les dificultats i resistències romans fidel a tu mateix, i també pots dir “no” quan penses que cal. No et deixes convèncer o arrossegar per l’opinió d’altres persones, i conserves la teva independència, llibertat i autodeterminació.

 

Saps que tots els fenòmens de la creació tenen el seu propi missatge. Et donen informació de la seva pròpia vida, del seu paper en el gran joc còsmic i de la seva aspiració a la totalitat i a la llum. Tots els mitjans d'expressió creatius que utilitzes tenen la capacitat de transmetre saviesa i veritat.

 

Des de la teva independència interior i la lliure manifestació de tot el teu ésser neix en tu una profunda alegria i el sentiment de plenitud i integritat.

 

 

funcionament inharmònic

 

Està alterat l’enteniment entre el “cap” i el “cos”. Això es pot manifestar de dos maneres. O be et resulta difícil reflexionar sobre els teus sentiments, i expresses les teves emocions acumulades per mitjà d’accions irreflexives, o t’has tancat en la teva intel·lectualitat o racionalisme, negues el dret a la vida, i la saviesa del teu mon sentimental tant sols deixa passar el filtre del teu autojudici a comptades emocions, evitant el judici de les demés persones. Els sentiments inconscients de culpa i les angoixes no deixen que et vegis i et mostris tal com ets i expressar lliurement els teus pensaments, sentiments i necessitats interiors. En el seu lloc, tractes de dissimular-los amb tota mena de paraules i gestos, ocultant el teu autentic ésser.

 

El teu llenguatge és poc elaborat i groller, o objectiu i fred. Possiblement també tartamudeges. La teva veu es relativament alta, i el contingut de les teves paraules no té profunditat.

 

No et permets aparentar feblesa, sinó que tractes de semblar fort a qualsevol preu. D’aquesta manera, et sotmets a més pressió amb exigències imposades per tu mateix.

 

Un funcionament inharmònic del cinquè chakra es troba també en les persones que abusen de la paraula i de la seva capacitat d'expressió per a manipular als demés, o atreure la seva atenció.

 

En general no tenen accés a les dimensions no materials del ésser, ja que els falta franquesa, amplitud interior i la independència, imprescindibles per a la percepció d’aquests àmbits.

 

Les energies espirituals poden quedar estancades en el cap. Aleshores, la seva força transformadora difícilment troba accés a les teves emocions, i les energies dels chakres inferiors no donen a les dels superiors la força necessària i l’estabilitat per a imposar-se, per a realitzar el la teva vida la espiritualitat interna.

 

 

hipofunció

 

 

 

purificació i activació

 

Naturalesa:

 

So:

 

Cromoteràpia:

 

Gemoteràpia:

 

Aromateràpia: