www.

apunts

.cat

vayu, l’alè vital

 

El Prana còsmic penetra en el nostre cos per constituir el nostre cos prànic o energètic. El cos prànic és qui anima la matèria bruta i densa que forma el nostre cos visible i tangible. El prana, segons les funcions, es diversifica en el cos prànic i canvia de nom. El conjunt de les energies vitals que animen el nostre cos material es converteix en l'alè vital, Vayu. Vayu, per tan, s’encarrega de les diverses funcions del cos.

Prana Vayu

És l'encarregat de regular l’absorció d’energia. Inclou el conjunt de mecanismes subtils d’absorció de prana, a les vies respiratòries, llengua, pell. Tot el que entra en el cos és regulat per Prana Vayu. Te la seva seu en el tòrax.

 

Apana Vayu

Regula totes les funcions excretores: Estimula als ronyons, filtra l’orina, relaxa els esfínters durant la micció, dirigeix els excrements cap al recte, relaxa l’esfínter i expulsa la matèria fecal, expulsa la menstruació i ejacula el semen, en la dona també treballa durant el part, regula la transpiració i l’expiració. Te la seva seu en el baix ventre.

 

Samana Vayu

Regula totes les funcions d’assimilació del cos dens. Dirigeix els aliments, els assimila, els condueix cap el fetge, etc. Te la seva seu entre el diafragma i el llombrígol.

 

Udana Vayu

Regula les expressions. Permet que s’expressi el pensament, regula la quantitat d’aire expirat i la tensió de les cordes vocals quan parlem. Te la seva seu en el coll.

 

Vyana Vayu

S’encarrega de distribuir l’energia per tot el cos. Assegura també la circulació sanguínia i limfàtica, i la circulació d’energia nerviosa per tota la xarxa de nervis. Impregna tot el cos.

És important, sobra tot, que Prana Vayu i Apana Vayu funcionin correctament i estiguin equilibrats. Per això en el sud de l'Índia donen tanta importància a igualar en durada la inspiració i l’expiració durant la pràctica d’asanes. El funcionament equilibrat de Prana Vayu i Apana Vayu, condiciona i assegura casi automàticament el funcionament correcte de les funcions d’assimilació (Samana Vayu) i de circulació de l’energia (Vyana Vayu).

 

Durant el pranaiama, el que es procura és invertir la direcció de la corrent d’energia Apana, que normalment es dirigeix cap a baix, per atraurela cap a dalt i portar-la que es trobi amb Prana Vayu. Això s'aconsegueix mitjançant Asvini Mudra i Mula Bandha.

 

Es considera que la unió de Prana Vayu i Apana Vayu proporciona resultats de particular importància per l’experiència ultima del Ioga.