www.

apunts

.cat

samkhya

 

Mircea Eliade

 

Iyengar

 

L’univers es compon de dos principis diferenciats:

 

 

La interacció de Prakrti i Purusa produeix la creació. Com que tots dos són eterns, la creació no es produeix una vegada, ni sorgeix del no res, sinó que segueix un cicle repetit de manifestació i dissolució.

 

Només Isvara, principi diví, està lliure del condicionament del temps i de la llei de causa i efecte. Ell és la font de la que sorgeix l’univers i tot coneixement, i el mes gran de tots els mestres.

 

Es tracta d’un procés similar a la física moderna, en el que es retrocedeix en la diversitat de la creació fins arribar a la font única, a un nivell metafísic. L’objectiu és trobar el principi unificador comú a totes les substancies.

 

La matèria forma l’exterior de les entitats espirituals. Constitueix tant el món extern com el mitjà per percebre'l. La conjunció de lo material amb lo espiritual origina l’experiència.

 

El propòsit de la creació és el de servir a l'ésser individual. Quan les experiències de la vida s’utilitzen per a la recerca de la sabiduria espiritual, la ment avança cap a l'alliberació.

 

 

del samkhya al ioga

 

El Ioga és una de les sis darsanes, sistema de filosofia hindú ortodoxa (tolerat pel brahmanisme).

 

Formulat per Patañjali en els Ioga-Sutra:

 

 

Patañjali no fa res més que publicar i corregir les tradicions doctrinals i tècniques del ioga. De les tècniques tradicionals, agafa les que la practica secular havia verificat suficientment. En quant a la teoria i als fonaments metafísics, la seva aportació personal és mínima: es limita a agafar la filosofia del Samkhya, a grans trets, i ordenar-la a un teisme bastant superficial.

 

Gracies a Patañjali, el ioga, que era de tradició “mística”, passa a convertir-se en un “sistema filosòfic”.

 

Postula l’existència d’un Deu suprem, Isvara.

 

Per assolir l'alliberació, dona molta importància a les tècniques meditatives.