www.

apunts

.cat

salutació al sol

 

salutació al sol 1

   expirar       inspirar       expirar           inspirar              retenir                 expirar

     inspirar            retenir              retenir          expirar        inspirar         expirar

salutació al sol 2

   expirar       inspirar       expirar           inspirar              retenir                 expirar

     inspirar            retenir              retenir          expirar        inspirar         expirar

salutació al sol 3

   expirar       inspirar       expirar           inspirar              retenir                 expirar

     inspirar            retenir              retenir          expirar        inspirar         expirar

salutació al sol 4

   expirar       inspirar       expirar           inspirar              retenir                 expirar

     inspirar            retenir              retenir          expirar        inspirar         expirar

salutació al sol 5

saltar

peus

separats

   expirar       inspirar       expirar           inspirar              expirar                 inspirar

saltar

5 respiracions      inspirar            expirar          inspirar          expirar

salutació al sol 6

    expirar             inspirar       exp, ins, exp, ins…      expirar                     inspirar

exp, ins, exp, ins…    expirar                inspirar             expirar

salutació al sol 7

    inspirar            expirar                  inspirar              expirar

      inspirar                               expirar                          inspirar