www.

apunts

.cat

samavritti pranaiama

 

Pranaiama quadrat.

 

Regula i pot eliminar perturbacions de la ment. Desenvolupa la concentració. Desde el punt de vista pranic, iguala i redistribueix automàticament el prana en el cos dens i en el subtil.

 

Es repeteix OM mentalment, a la vegada que es fa Asvini Mudra, nomes a les retencions. Els quatra temps duran el mateix.

Procés:

 

 

Hem de trobar el ritme que ens vagi millor. Intentem allargar al màxim la respiració. No cal fer 4 Oms, en podem fer mes, però sempre que ens permeti mantenir el ritme del Pranaiama amb comoditat, sense forçar.

 

 

kapalabhati

 

El nom es descompon en: Kapala, "crani, cap", i Bhati, que significa "fer brillar, netejar". La traducció de Kapalabhati seria per tant: “Cap brillant” o “Neteja del cap”.

 

En tot dos casos es fa amb les costelles eixamplades, sense tancar-les.

 

 

 

 

 

bastrika

 

Bastrika significa “manxa” o “fuelle” en castellà.

 

Es tanquen les costelles al expirar. (Respiració ioguica complerta)

 

 

 

 

 

prana mudra o shanti mudra

 

A més de ser un pranaiama és un mudra.

 

 

 

Concentració

 

 

Mantra

 

 

pranuttana

 

Preparació

 

Ascensió del Prana

L’ascensió de prana s’efectua durant l’expiració.

 

 

Practicar durant al menys 5 minuts, plenament concentrats en el Pranaiama, fins que sentim calor al llarg de tota la columna vertebral.

 

 

 

prana vidya

 

Per mitjà de Prana Vidya es controla i distribueix l’energia (prana) pel cos.

 

 

Preparació

 

Prana Vidya