www.

apunts

.cat

pranaiames de retenció llarga

 

Quan la retenció és superior a 9 segons. La retenció es fa durar fins un límit suportable, sense esforç exagerat de la voluntat i sense reaccions violentes de l'organisme.

 

Punts importants:

 

 

 

anuloma viloma pranaiama

 

Inspirar esquerra (4), retenir tapant el nas (16), expirar dreta (8), retenir tapant el nas (2), inspirar dreta (4), retenir tapant el nas (16), expira esquerra (8), retenir tapant el nas (2)...

 

Visualització:

Inspirar - l’energia puja per la columna 

Retenir - fixar l’energia al mig del front 

Expirar - Fixar l’energia al mig del front o enviar-la a la part del cos que vulguem

 

Ritma respiratori:

Ins

 

1

2

4

8

Ret

 

4

8

16

32

Exp

 

2

4

8

16

Ret

 

2

2

2

2

Per poder agafar el ritme respiratori adequat es convenient practicar segons indica la taula inferior:

Ins

 

4

3

2

1

1

1

Ret

 

4

4

4

4

4

4

Exp

 

4

4

4

4

3

2

surya bheda kumbhaka

 

(Molt important) Carrega molta energia. S’efectua amb les cames creuades.

 

Inspirar sempre pel forat del nas dret. Tapar nas i fer Jalandhara Bhanda i Mula Bhanda. Retenció llarga. Expirar sempre pel forat del nas esquerra. Si no s’ha fet Bastrika farem 2 segons de retenció amb els pulmons buits.

 

Es repeteix fins el moment en què es comença a suar degut a la respiració intracel·lular.

 

Visualització:

Inspirar - L’energia daurada entra pel nas dret.

Retenir - Fixar l’energia al mig del front.

Expirar - Retenir l’energia al mig del front o enviar-la a la part del cos que vulguem.

 

Es pot fer sol o entremig de les series de Bastrika o Kapalabhati.

Hi ha una variant que consisteix en fer Jalandhara Bandha durant tota la retenció, i només al final, just abans d’inspirar, fer també Mula Bandha i Uddiyana Bandha.

 

 

sukha purvak

 

Inspirar esquerra (3). Retenir tapant el nas i fent Jalandhara bhanda i Mula Bhanda (12). Expirar dreta (6). Inspirar dreta (3). Retenir tapant el nas i fent Jalandhara Bhanda i Mula Bhanda (12). Expirar esquerra (6).

 

Al retenir dirigir l’atenció a Muladara Chacra.

 

Ritma respiratori:

Ins

 

3

6

Ret

 

12

24

Exp

 

6

12

purna ujjayi

 

Es fa en la mateixa posició que Ujjayi.

 

Inspirar pels dos forats del nas fent Ujjayi. Tapar nas, fer Jalandhara i Mula Bhanda. Retenció llarga. Expirar sempre per l’esquerra. Es repeteix fins que es comença a suar o uns 2 minuts.

 

Visualització:

Inspirar - l’energia puja per la columna 

Retenir - Fixar l’energia al mig del front

Expirar - Fixar l’energia al mig del front o enviar-la a la part del cos que vulguem