www.

apunts

.cat

niiama

Les nostres actituds cap a nosaltres mateixos.

 

1. La netedat  2. Serenitat  3. Ascesis  4. L’estudi  5. Veneració

 

II-32 Niiama compren:

  • 1. La netedat; és a dir, mantenir net i polit el nostre cos i el nostre entorn. 
  • 2. La contentació, o facultat de sentir-se a gust amb el que es posseeix i el que no es posseeix. 
  • 3. L'eliminació de les impureses que hi ha en el nostre organisme físic i mental per la pràctica d'hàbits correctes d'exercici, son, nutrició, treball i relaxació. 
  • 4. L'estudi i la necessitat de revisar i avaluar els nostres progressos. 
  • 5. La veneració d'una intel·ligència superior o acceptació de les nostres limitacions en front de Deu, l'omniscient. 

 

II-40 La netedat, al desenvolupar-se, senyala el que ha de ser constantment cuidat i el que és eternament net. El que es deteriora és exterior. El que no es deteriora està, profundament, en el nostre interior.

 

II-41 A més, arribem a ser capaços de reflexionar sobre la molt profunda naturalesa de la nostra pròpia individualitat, incloent-hi la font de la percepció, sense patir la distracció dels sentits i lliures de la comprensió defectuosa acumulada en el passat.

 

II-42 El resultat de la contentació és la felicitat completa.

 

II-43 L'eliminació de les impureses permet un funcionament més eficaç del cos.

 

II-44 L'estudi, portat al grau més alt, ens acosta a forces superiors que ens ajuden a comprendre el més complexa.

 

II-45 Venerar a Deu proporciona la capacitat de comprendre completament qualsevol objecte escollit.

Sutres de Patañjali

«Deu no està ni al cel ni a l’infern, sinó en cada un de nosaltres. Per tant, podré veure algun dia a Deu, si em consagro al servei de la humanitat.»

«Les religions representen camins diferents que convergeixen en un mateix punt. Poc importa que els nostres camins no siguin els mateixos, si aconseguim el mateix fi. La veritat és que hi ha tantes religions com individus.»

Mahatma Gandhi