www.

apunts

.cat

nidra ioga

 

El Nidra Ioga procedeix d'una antiga tècnica tàntrica de meditació, actualitzada per Swami Satyananda Saraswati per adequar-la a les necessitats i la mentalitat de l'home modern.

Nidra podria traduir-se com "dormir", però es refereix a dormir físicament no mentalment. Durant la pràctica, en la que hem d'intentar estar immòbils, entrem en un estat de profunda relaxació en el que la nostra consciència s'estableix entre l'estat de vigília i l'estat de son. Normalment es practica estirat en Shavasana, procurant estar el més còmodes possible, el que afavoreix que ens puguem adormir, cosa que hem d'evitar.

La durada d'un Nidra oscil.la entre 30 i 45 minuts, podent augmentar o disminuir aquest temps en funció del nivell del practicant.

 

Amb la practica del Nidra eliminem tensions físiques, emocionals i psíquiques.

 

Una de les característiques principals del Nidra és la resolució o Sankalpa. Es tracta d'una frase, el més curta possible i sempre amb caràcter afirmatiu, que es repeteix mentalment diverses vegades durant el transcurs del Nidra. Al estar en un estat de profunda relaxació, el nostre subconscient està molt receptiu a aquests sankalpas, augmentant la seva efectivitat. Es pot utilitzar la resolució per eliminar un mal hàbit, com a teràpia o per modificar aspectes de la nostra personalitat. Quan escollim un sankalpa l'utilitzem en els Nidras fins que fa efecte i es compleix en la nostra vida.

 

La repetició del Sankalpa no ha de ser mecànica, l’hem de repetir plenament conscients, amb convenciment. Ho repetim mentalment amb ple convenciment, ho sentim interiorment i ens visualitzem en una situació quotidiana en que es compleixin les condicions a que fa referència el Sankalpa que hem escollit.

 

Per aconseguir que tingui efecte el Sankalpa hem de practicar el Nidra diàriament i també podem repetir el Sankalpa diverses vegades durant el dia per augmentar la receptivitat del nostre subconscient.

 

Exemples de Sankalpes:

 

"Dormo profundament" o "Tinc el son plàcid i reparador"

"Tinc confiança i seguretat en mi mateix"

"Estic harmonitzat física i mentalment"

"Em sento segur"

"Accepto la vida tal com és"

"Accepto les coses com són"

"L'èxit acompanya tot el que emprenc"

"Desenvolupo la meva energia, amor i coneixement"

"Desperto el meu potencial espiritual"

 

 

parts del nidra ioga

 

Preparació

El lloc on practiquem és important que sigui tranquil, sense sorolls, airejat, ben ventilat però sense corrents d'aire i amb una temperatura agradable.

Ni a les fosques ni amb molta llum, una penombra agradable.

És important mantenir la immobilitat durant tot el Nidra, per tant buscarem la màxima comoditat en la postura. Podem posar coixins sota els genolls per tal que les lumbars s'apropin a terra, sota del cap (pot arribar a fer mal el contacte amb el terra) i dels peus si ho creiem necessari.

En relaxar-nos baixa la tensió arterial i la temperatura corporal, per la qual cosa és important que ens abriguem o tapar-nos amb una manta, encara que sigui estiu.

 

Relaxació

Un cop instal.lats en una posició còmoda realitzem una relaxació curta per acabar d'acomodar el nostre cos sobre el terra. Podem fer tots els petits moviments que creiem oportuns per evitar futures incomoditats.

A partir d'ara mantindrem la immobilitat.

 

Sankalpa

Repetim el Sankalpa mentalment 3 vegades. "El meu estat general és bo".

Ho repetim mentalment.

Ho sentim interiorment.

Ens visualitzem. (En perfecte estat, plens d'energia i vitalitat)

 

Rotació de consciència (Elimina tensions físiques)

Es realitza un recorregut per tot el nostre cos, més o menys detallat, en el qual repetim mentalment i sentim les diferents parts del cos, sense moure-les. L'ordre d'aquest recorregut ha de ser coherent, ordenat, seguint una lògica. No podem saltar d'una part a una altra aleatòriament.

Si som incapaços de sentir alguna part del nostre cos no ens hi aturem, seguim amb el recorregut. Amb la pràctica continuada del Nidra el nostre cos es va sensibilitzant i eliminant les tensions que ens impedeixen sentir algunes parts del nostre cos.

 

Sankalpa

Repetim el Sankalpa mentalment 3 vegades. "El meu estat general és bo".

Ho repetim mentalment.

Ho sentim interiorment.

Ens visualitzem. (En perfecte estat, plens d'energia i vitalitat)

 

Comptar la respiració (Elimina tensions físiques)

Es compta la respiració, normalment cap enrere, observant els moviments que provoca en diferents parts del cos o les sensacions que es produeixen en els orificis del nas, per exemple.

La respiració ha de ser natural, no hem de fer res per controlar-la, ni provocar els moviments. Simplement observar i comptar, sense intervenir-hi. El recompte pot ser més o menys llarg, depenent del temps que vulguem invertir en el Nidra. (17-1, 27-1, 49-1, 108-1)

Comptar enrere ens indueix a una relaxació molt profunda, ens hem de mantenir atents per a no adormir-nos.

Si per qualsevol cosa ens descomptem tornem a començar el recompte.

 

Sankalpa

Repetim el Sankalpa mentalment 3 vegades. "El meu estat general és bo".

Ho repetim mentalment.

Ho sentim interiorment.

Ens visualitzem. (En perfecte estat, plens d'energia i vitalitat)

 

Sensacions oposades (Elimina tensions emocionals)

En aquesta part del Nidra hem d'intentar sentir, amb la màxima intensitat possible, sensacions oposades: fred-calor, alegria-tristesa, pes-lleugeresa, dolor-plaer.

És molt probable que siguem incapaços de sentir alguna sensació a causa d'algun bloqueig o potser, plenament conscients, no volem sentir aquesta sensació en concret. No ens hem de preocupar, simplement prenem nota, som conscients d'aquest fet i continuem amb el Nidra.

La pràctica continuada del Nidra farà que anem desdramatitzant aquestes sensacions fins a poder sentir-les sense cap dificultat.

 

Sankalpa

Repetim el Sankalpa mentalment 3 vegades. "El meu estat general és bo".

Ho repetim mentalment.

Ho sentim interiorment.

Ens visualitzem. (En perfecte estat, plens d'energia i vitalitat)

 

Visualitzacions (Elimina tensions psíquiques)

En aquest apartat visualitzarem tot el que l'instructor ens proposi. Poden ser imatges independents o una seqüència d'imatges, com una pel·lícula.

Aquí també busquem el contrast, imatges d'alguna manera contràries o oposades: un elefant caminant-un cavall galopant, una barca enmig de l'oceà-un mercat ple de gent, el fons del mar-un desert immens.

També serem conscients de les imatges que no podem, o ens costa, visualitzar.

Tot bloqueig o tensió té la seva repercussió tant a nivell físic com emocional i psíquic. A mesura que anem eliminant aquestes tensions amb la pràctica del Nidra ens anem sensibilitzant i som capaços tant de sentir totes les parts del nostre cos com de sentir totes les sensacions i visualitzar tot el que se'ns proposi.

Amb la pràctica notarem progressos importants.

 

Sankalpa

Repetim el Sankalpa mentalment 3 vegades. "El meu estat general és bo".

Ho repetim mentalment.

Ho sentim interiorment.

Ens visualitzem. (En perfecte estat, plens d'energia i vitalitat)

 

Retorn

Després d'estar durant tot el Nidra immòbils és important que el retorn sigui lent, suau, sense presses. Anem sentint progressivament les diferents parts del cos i les comencem a mobilitzar, lentament i conscients de les sensacions que produeix aquest moviment. Ens podem estirar, fer unes mandres, canviar de posició, però romandrem uns minuts estirats a terra, sense fer res, gaudint del moment, observant els efectes produïts pel Nidra.

 

 

efectes secundaris

 

Pot passar que desprès del Nidra la persona es trobi molt bloquejada i li costi respirar.

 

Causa:

Perquè no ha viscut correctament la segona i tercera etapa, rebutjant determinades coses a nivell inconscient i s’ha bloquejat.

 

Solució:

Posar-se a darrera de la persona i obligar-la a respirar obrint-li les costelles amb les mans. Això pot provocar badalls i fins i tot pot arribar a plorar. També es pot fer treure l’aire per la boca, per tal de desbloquejar el diafragma.

 

 

nidra d’en Jordi Colomer

 

Relaxació:

Relaxa el teu cos.

Afluixa les cames, sent com es relaxen.

Afluixa els braços, sent com es relaxen.

Relaxa el tronc, l’esquena, el ventre i el pit.

El tronc s’afluixa.

Relaxa el coll i la nuca.

Afluixa els muscles de la cara.

Relaxa el cap.

Sent tot el teu cos abandonat a terra.

Observa la teva respiració, suau, tranquil·la.

L’aire entra, entra energia, l’aire surt, queda tranquil·litat.

No intervinguis, simplement observa.

 

Repeteix ara el Sankalpa 3 vegades.

 

Rotació de consciència:

Repeteix ara mentalment, i sent, cada una de les parts del cos que jo aniré dient: el dit polze de la mà dreta, el segon dit, el tercer dit, el quart dit, el cinquè dit, la mà dreta, el canell, l’avantbraç, el colze, el braç, l’espatlla, costelles del costat dret, cintura, maluc, cuixa dreta, genoll, panxell, turmell, peu, dit gros del peu, el segon dit, el tercer dit, el quart dit, el cinquè dit.

El mateix amb el costat esquerra.

L’esquena, les espatlles, el clatell, el cap, el front, les dos celles, els dos ulls, el nas, les galtes, la boca, la barbeta, el coll, el pit, les costelles, l’estómac, el ventre, el baix ventre, el sexe.

Cames, braços, tronc, coll, cara, cap. (repetir 3 vegades)

 

Comptar la respiració:

Observa la respiració, suau, l’aire entra i surt sense esforç.

Dirigeix l’atenció al ventre, a l’alçada del llombrígol, i nota com el ventre puja i baixa. Nota com el llombrígol puja i baixa. Comença a contar la respiració de 27 fins a 1, el llombrígol puja 27, el llombrígol baixa 27. Així fins a 1.

Pren ara consciencia de les costelles, nota com es mouen, s’eixamplen i es contreuen. Comença a contar del 27 al 1.

Porta ara l’atenció als forats del nas i comença a contar la respiració de 27 a 1.

 

Repeteix el Sankalpa 3 vegades.

 

Sensacions:

Pren ara consciencia de què el teu cos pesa, el teu cos pesa molt, sent la sensació del pes del teu cos, el teu cos pesa moltíssim.

Sent ara la sensació de què el teu cos és molt lleuger, el teu cos és molt lleuger, el teu cos es molt lleuger, sent la sensació de lleugeresa del teu cos, el teu cos flota de lleuger que es.

Sent ara la sensació de fred, imagina un bloc de gel a la planta dels peus i sent com aquesta sensació de fred va pujant fins el cap, tens molt de fred, estàs tremolant, molt de fred, estàs tremolant.

Passa ara a la sensació de calor, sent com el teu cos es va escalfant des de la planta dels peus fins al cap, sent la calor com va pujant des de les cames, el tronc, els braços, el cap. El teu cos està molt calent, estàs suant.

Sent ara la sensació de dolor, tens que recordar un dolor ja viscut, el portes a primer terme i el tornes a viure, sense por, procurant sentir totes les sensacions del dolor que ja has viscut. Sent el dolor, viu el dolor, viu la sensació.

Recorda ara una sensació de plaer, recorda una sensació viscuda, porta-la aquí i torna-la a viure. Viu intensament aquesta sensació de plaer. Estàs gaudint del plaer viscut en una altra ocasió.

 

Repeteix el Sankalpa 3 vegades.

 

Visualitzacions:

Visualitza cada una de les coses que jo aniré dient:

(Repetir 3 vegades cada visualització deixant un espai entre cada repetició)

Una espelma encesa.

Un desert immens.

Una piràmide.

Una muntanya coberta de neu.

La sortida del sol.

Núvols vermells que passen.

Una platja deserta.

Les ones que peten.

Una nit estrellada.

La lluna plena.

El somriure del Buda.

 

Repeteix el Sankalpa 3 vegades.

 

Retorn:

Observa la respiració, observa l’aire que entra i surt, pensa en la vida que es manifesta a traves d’aquesta respiració, neixes al inspirar i mors al expirar, vius amb ella.

Observa aquest moviment que et dóna pau i tranquil·litat. Sent aquesta gran pau interior.

Observa el teu cos, el teu cos està immòbil, abandonat, totalment abandonat.

Sent la unió del teu cos i la teva respiració.

Sent la pau i el naixement a una nova vida, a un equilibri, a un saber estar aquí i ara.

Observa la teva ment tranquil·la.

Observa els teus pensaments que van i venen, son impermanents, ni tant sols són teus, estan allà i tu els observes.

Sigues conscient de la integritat que existeix entre ment, cos i respiració, de la gran harmonia entre els tres elements.

Comença a controlar la teva respiració, fes pressió al baix ventre en treure l’aire, sent com la teva respiració creix, s’eixampla.

Potser no l’has notat mai tant profunda com ara, està lliure, no hi ha tensions, és fàcil i profunda al mateix temps.

Mou els peus i les mans, mou les cames i els braços, deixa que el teu cos es mogui, deixa que el teu cos s’estiri, estira els braços a darrera el cap, estira tot el teu cos i viu aquesta sensació, abandona el teu cos.

Fes una inspiració profunda, torna a estirar el teu cos, torna a sentir com creixes, retens l’aire 3 segons, el deixes anar i t’abandones una altra vegada.

No t’aixequis, viu aquesta sensació agradable de no fer res, d’estar aquí i ara sense fer res.

Jordi Colomer