www.

apunts

.cat

principals nadis

 

Els nadis son els canals per on circula l’energia i es distribueix per tot el nostre cos.

 

IDA

Canal esquerra

(de la ment)

Inactiu

Subjectiu

Fred

Ying

Tha

Lluna (Femení)

Introversió

Sist. nerviós Parasimpàtic

SUSHUMNA

Canal central

(unió d’Ida i Pingala)

Acció sense acció

Absolut

Tebi

Tao

Hatha

Absolut

Absolut

Absolut

PINGALA

Canal dret

(de l’energia)

Actiu

Objectiu

Calent

Yang

Ha

Sol (Masculí)

Extroversió

Sistema nerviós Simpàtic

altres nadis

 

jala neti

 

És la neteja dels canals del nas, normalment abans de començar la sessió de Ioga. És molt important tenir el nas net de mucositats, per poder facilitar l’absorció de prana.

S’omple la Lota amb aigua tèbia i una cullerada de sal. De genolls, fem entrar l’aigua per un forat del nas, de manera que l’aigua surti per l’altre forat. Ho fem varies vegades pels dos forats. Per acabar, drets amb les cames separades, inclinem el cos horitzontalment, amb la mà esquerra ens agafem el canell dret per darrera l’esquena i expirem amb força pels dos forat del nas, primer amb el cap baix, després amb el cap aixecat, a continuació girant el cap a l’esquerra i finalment girant el cap a la dreta. Es repeteix aquest circuit durant un minut com a mínim, de manera que surti l’aigua que pugui quedar al nas.