www.

apunts

.cat

manipura chakra

Color: Groc.

Element: Foc.

Símbol: Lotus de 10 pètals. Un triangle invertit.

Principi bàsic: Configuració de l'ésser.

Correspondència corporal: Part inferior de l’esquena, cavitat abdominal, sistema digestiu, estomac, fetge, melsa, vesícula biliar, sistema nerviós vegetatiu.

Glàndula: Pàncrees.

Funció sensorial: Vista.

Posició: Dos dits per sobre del llombrígol.

 

 

El seu element és el foc, significa llum, calor, energia i activitat, i en la vesant espiritual, purificació.

 

Manipura representa el nostre sol, el nostre centre d’energies. Aquí absorbim l’energia del sol, que entre d’altres funcions té la d’alimentar el nostre cos etèric, nodrint també el cos físic de vitalitat. En el tercer chakra entrem en una relació activa amb les coses del mon i amb les demés persones. És la zona des d’on flueix cap a l’exterior la nostra energia emocional. Governa les nostres relacions interpersonals, simpaties i antipaties, i la capacitat d’establir vincles emocionals duradors.

 

A Manipura és on s’assenta la personalitat. És on troba la seva identificació social i prova de confirmar-se a sí mateix mitjançant la força personal, la voluntat d’acció i l’aspiració de poder, o mitjançant l’adaptació a les normes socials.

 

Una funció important del tercer chakra consisteix en purificar els instints i desitjos dels chakres inferiors, en dirigir i utilitzar conscientment la seva energia creativa, i també en manifestar en el mon material la plenitud espiritual dels chakres superiors. Els impulsos vitals, els desitjos i sentiments dels chakres inferiors es desxifren aquí, es digereixen, transformant-se en una energia superior abans de ser utilitzats conjuntament amb les energies dels chakres superiors per a la configuració conscient de la nostra vida.

 

Es correspon a nivell físic amb la zona del fetge. Conjuntament amb el sistema digestiu, el fetge té la funció d’analitzar l’aliment, separar l’inútil, i transformar l’útil en substancies aprofitables, transportant-les als llocs adequats del cos.

 

L’afirmació i integració conscient dels sentiments i desitjos i de les nostres experiències vitals provoca la distensió i obertura del tercer chakra, amb la qual cosa la llum creix contínuament en nosaltres i la nostra vida i el nostre mon s'il·lumina cada vegada més. El nostre estat d'ànim està directament relacionat amb la quantitat de llum que deixem entrar en nosaltres. Ens sentim il·luminats, alegres i satisfets interiorment quan el tercer chakra està obert; per contra, el nostre estat d'ànim és desequilibrat i ombrívol quan està bloquejat o en desequilibri. La quantitat de llum dintre de nosaltres determina la claredat de la nostra visió i la qualitat d'allò que contemplem.

 

Amb Manipura també percebem directament les vibracions d’altres persones, i aleshores reaccionem segons la qualitat d’aquestes vibracions.

 

 

funcionament harmònic

 

Quan el tercer chakra està obert i funciona harmònicament es transmet un sentiment de pau, d'harmonia interna amb tu mateix, amb la vida i la teva posició davant d’ella. T’acceptes plenament i respectes igualment els sentiments i peculiaritats de les altres persones. Tens la capacitat natural d’acceptar sentiments, desitjos i experiències vitals, de reconèixer la seva funció per a la teva evolució, de veure-les “correctament” i d’integrar-les en la teva personalitat.

 

Actues espontàniament en consonància amb les lleis de la naturalesa, que funcionen en tot l’univers i també en les persones. Com que fomenta l’evolució, t’ajuda a aconseguir, tant a tu com a els teus, riquesa i plenitud, tant interior com exterior. Estàs ple de llum i de força. La llum que hi ha en tu envolta també el teu cos: així et protegeix de les vibracions negatives i s’irradia en tot el teu entorn. Els teus desitjos es realitzen espontàniament. T’adones de que la plenitud és el teu dret adquirit en el naixement i la teva herència divina.

 

 

funcionament inharmònic

 

T’agradaria influir en tot segons el teu criteri, controlar tant el teu mon interior com l’exterior, exercir poder i conquerir. Però et trobes immers en una intranquil·litat i insatisfacció interiors. Probablement en la teva infantesa i joventut no et vas sentir prou reconegut. No has tingut un veritable sentiment d’autoestima, i ara busques en la vida exterior aquesta confirmació i satisfacció que sempre t’ha faltat interiorment. Per això et sens sempre impulsat a la activitat, amb la que tractes de cobrir el sentiment d'insuficiència. Et falta serenitat interior, i et costa sentir-te lliure i distes. Ja que et sents destinat a aconseguir reconeixement i riquesa externa, possiblement tindràs èxit.

 

El creure que tot és factible et porta a controlar i reprimir els sentiments indesitjats. Conseqüentment, les teves emocions s’estancaran. De tota manera de tant en tant sortiran i no estaràs en condicions de dirigir-les adequadament. T’irrites fàcilment i manifestes una gran quantitat d’enuig, que has anat "tragant" al llarg del temps sense processar-lo.

 

Has de donar-te compte que aspirar a la riquesa i el reconeixement exteriors no pot donar-te cap satisfacció duradora.

 

 

hipofunció

 

 

 

purificació i activació

 

Naturalesa:

 

So:

 

Cromoteràpia:

 

Gemoteràpia:

 

Aromateràpia: