www.

apunts

.cat

kosha

 

L'ésser humà està format d’estratificacions, que van des de la forma de ser més subtil fins la manifestació més densa, el cos visible. Cada estrat rep el nom de Kosha. Malgrat aquesta estratificació, es considera l'ésser humà com un tot indivisible.

Anandamaia Kosha

Vijnanamaia Kosha

Monamaia Kosha

Pranamaia Kosha

Annamaia Kosha

Felicitat pura -Jivatman (Ànima)

Seu de l'ego -Instin i raó -”Penso que penso”

Inconscient -Percepció i acció -Memo. individual i heretada

Conjunt d’energies

Àtoms, molècules

Anandamaia Kosha

Es caracteritza per la felicitat pura i absoluta. No està regit pel temps ni l’espai. L’home no és un cos i una ànima: és una ànima que s’ha fabricat un cos. El centre d’Anandamaia kosha és Jivatman (Anima), és l'essència de l'ésser humà, l’espectador profund i arquitecte dels demés estrats. Està lliure del concepte de dualitat. Consciencia pura.

 

Vijnanamaia Kosha

Aquest estrat s’estructura en torn del concepte de “Ahamkara”, que significa “el sentit de l'ego”. És la facultat que em fa prendre consciencia de que “jo” soc un individu, un centre de consciencia separat dels demés. És l'estrat de l’intel·lecte, la raó i la consciencia moral, la que ens dóna el sentit del be i del mal. Pot actuar sobra Monamaia kosha.

 

Monamaia Kosha

Vijnanamaia kosha i Monamaia kosha estan en relació i interconnectats, es poden considerar com l’”estrat psíquic”. Monamaia engloba tots els nostres instruments psíquics de percepció i d’acció. Inclou els instints heretats i els condicionaments individuals adquirits des del nostre naixement. Compren els nostres complexos, sensacions conscients, inconscient individual. Inclou també tota la nostra memòria, l’acumulada des del naixement i l’heretada. El dinamisme psíquic de Monamaia kosha actua sobre l’estratificació prànica a traves dels chakres, que son centres de transformació d’energies psíquiques.

 

Pranamaia Kosha

Està constituït pel conjunt d’energies que actuen en el cos humà. Posa en moviment els elements densos del cos, a partir dels impulsos d’acció que provenen de Monamaia Kosha. Les energies circulen pels Nadis.

 

Annamaia Kosha

És l'estrat més dens de l'ésser humà. Es composa d’àtoms i molècules. És l'instrument d’acció i de manifestació de les estratificacions superiors.