www.

apunts

.cat

chakres

 

La paraula chakra significa cercle o roda, però en aquest context és més adequat definir els chakres com a vòrtex o remolins de “consciencia - energia”, que enllacen els diferents plans del ésser humà. Els chakres generen, acumulen, transformen i distribueixen l’energia, sent també portes d’intercanvi entre l’home i el macrocosmos. Treballen en estreta relació amb els nadis i igual que ells, no pertanyen a l’estructura del cos dens, sinó a la del cos subtil. De tota manera, estan totalment vinculats amb el cos físic, ja que els principals chakres estan associats amb els plexes nerviosos i glàndules endocrines més importants. L’activitat del chakra regeix el funcionament de les seves glàndules i plexes associats i aquests al mateix temps, també influeixen en el chakra.

Els chakres es poden activar de dues maneres: dirigint mentalment el prana a la seva localització (o al òrgan físic relacionat), o concentrant la ment en el seu lloc d’ubicació i en la seva forma. Ambdós mitjans tenen el mateix efecte.

 

Cal ressaltar que el chakra és, al mateix temps, un centre d’energia vital i d’energia psíquica, i està directament connectat amb el cervell, on te el seu centre corresponent. Això implica que l’activació d’un chakra o centre psíquic, provoca l’activació del seu centre homòleg en el cervell i, com a resultat, un despertar o increment del nivell de consciencia. Cada chakra està relacionat amb un determinat nivell de consciencia, des d’els aspectes més bastos i instintius (chakres inferiors), a les qualitats més subtils de la consciencia intuïtiva (chakres superiors). La vibració energètica també varia d’un a l’altre. La de Muladhara chakra és la més lenta, augmentant la velocitat i subtilitat en cada centre, a mesura que es puja cap al chakra superior.

 

En l'ésser humà hi ha infinitat de chakres, però set son els més importants, i amb els que es treballa en les practiques del ioga. Aquests chakres principals estan alineats en l’eix de la columna vertebral i son els següents:

muladhara chakra

 

posició: Al final del còccix, entre l’anus i els genitals.

color: Vermell.

element: Terra.

+ informació

svadhistana chakra

 

posició: Entre el llombrígol i els genitals.

color: Taronja.

element: Aigua.

+ informació

manipura chakra

 

posició: Dos dits per sobre del llombrígol.

color: Groc.

element: Foc.

+ informació

anahata chakra

 

posició: En el mig del pit, estèrnum.

color: Verd.

element: Aire.

+ informació

vishuddha chakra

 

posició: En el coll, entre la nou i la laringe.

color: Blau clar.

element: Èter.

+ informació

ajna chakra

 

posició: Al mig del front, un dit per sobre del nas.

color: Anyil

 

+ informació

sahasrara chakra

 

posició: En el centre, sobre el cap.

color: Violeta, també blanc i daurat.

 

+ informació